PHOTOGRAPHY AS A LEITMOTIV THROUGH MY LIFE


Mijn eerste camera 


1980, in het ouderlijk huis had mijn grote broer op onze zolder een donkere kamer gebouwd. Omdat hij uit huis ging wonen heeft hij de spullen voor mij laten staan en mocht ik zijn donkere kamer voortzetten. Zo ben ik op elf jarige leeftijd met fotografie in aanraking gekomen. 
Eenmaal een donkere kamer heb je ook een camera nodig. Bij Foto Hofma in Apeldoorn kocht ik in mijn eentje een 'Praktica LTL'. De dame achter de toonbank zij tegen de eigenaar 'dat kan je niet maken'. Ik begreep het niet maar later bleek dat de winkel mij bewust een camera met vastgelopen sluiter had verkocht. De prijs was dacht ik vijftig gulden. Samen met mijn grote broer zijn wij teruggegaan en heb ik de camera mogen inruilen voor een Praktica L. Tot op de dag van vandaag als ik die winkel voorbij loop, moet ik er nog steeds aan denken.

Naar licht kijken

De camera Praktica L had nog geen belichtingsmeter. Mijn broer leerde mij dat ik overdag uit kon gaan van een sluitertijd van 1/125 seconde met een diafragma van 5.6. Vanuit dit gemiddelde heb ik leren kijken naar licht. Een beetje donkerder betekende of het diafragma vergroten of de sluitertijd vertragen en andersom. Een hele wetenschap! Dat de camera geen meter had was met terugwerkende kracht een goede zet. Zo heb ik goed naar licht leren kijken. 

Teleac cursus fotograferen en filmen 1980

Met het schrijven van dit artikel ontdek ik dat de eerste cursus fotograferen die ik heb gevolgd te vinden is op Youtube. Nu hilarisch, maar voor een jongen van 11 en in die tijd was het de perfecte leerschool. Ik kan mij het cursusboek nog pagina voor pagina voor de geest halen. De cover van het cursusboek is ook zo op internet gevonden :-). 
Klik op de foto om het youtube filmpje te zien. 


Om geld te besparen kocht ik film per meter in en wikkelde ze zelf in rolletjes. Vervolgens ontwikkelde ik mijn eigen films en kon ik mijzelf uren vermaken in de doka. Zoals normale jongetjes uren lang naar een etalage met modelbouw treinen zouden kunnen staren, stond ik bij de fotowinkel 'Dubach' in Apeldoorn uren voor de Ilford muur te apegapen. Wat zullen de mensen in de winkel gedacht hebben, zo'n kleine snotaap voor al dat technische en peperdure spul. De eerste half automatische camera

Mijn tweede camera werd de Canon AE1. De eerste camera die in staat was om op basis van een door jou ingestelde sluitertijd zelf de diafragma te kiezen. Auto-focus was er nog niet. Na de AE1 kocht ik de Canon A1. Dit was de eerste spiegel reflex camera die zowel de sluitertijd als diafragma vol automatisch kon instellen. Zowel de AE1 als de A1 waren de eerste spiegel reflex camera's met een microprocessor. Mensen fotograferen

Onderwerpen die ik in de eerste jaren heb gefotografeerd zijn: Honkbal, portretten, skateboarden, snowboarden en mode. Voornamelijk onderwerpen met mensen. 
Vriendinnen geportretteerd in 1987. 

Laatste analoge werk

Ongeveer tot mijn 23ste jaar heb ik analoog gefotografeerd en ontwikkelde ik zelf mijn foto's. Bijna alles zwart wit. Aan het einde van mijn analoge fotografie periode heb ik zelf kleur afgedrukt. Dat was behoorlijk veel werk per foto. Ik was gerust zeven uur bezig met het maken van kleurproeven voordat ik één goede foto had. In 1994 studeerde ik op de mode academie af als mode-ontwerper. Ik deed uiteraard de fotografie van mijn eigen eindexamen collectie. Dat zijn zo'n beetje de laatste analoge kleurenfoto's geweest die ik heb gemaakt. De bovenstaande foto is kleding uit mijn eindexamen collectie. De foto heb ik gemaakt op Trafalgar Square in Londen en is een van de laatste foto's die ik op film heb geschoten en zelf heb ontwikkeld. 

Einde oefening

Manfred Langer, eigenaar van de destijds beroemde 'Club IT' had mij gevraagd om foto's te maken tijdens een feest die gekoppeld was aan de filmpremière van de film 'Pricilla Queen of the Dessert'. Eerst gingen wij in Tuschinski naar de premiere en daarna zouden wij naar het feest in de IT gaan. Ik zou bij de premiere als gast mee gaan over de rode loper. Daarom had ik mijn fotoapparatuur in de kofferbak van de auto laten liggen. Niet zo slim want na de premiere was de auto leeggeroofd. Nog maar nét afgestudeerd was ik alle apparatuur die ik bezat kwijtgeraakt.

In dezelfde periode zag ik een vriend en fotograaf 'Maurice Scheltens' een foto bewerken met een van de eerste Photoshop versies. Ik wist wel dat Inez van Lamsweerde al bezig was met de 'Paintbox' (de allereerste fotobewerking software/machine.) Daar is zij toen ook bekend mee geworden. Maar toen ik bij Maurice in zijn studio zag hoe gemakkelijk het was om kleuren van een foto aan te passen was ik geschokt. Ik deed daar in de doka zeven uur over! 

Ik had een handschrift ontwikkeld door gebruik te maken van de beperkingen van film en dia. Ik fotografeerde veel met diafilm en liet het als negatief ontwikkelen. Dit proces werd "dia C41" genoemd. Omdat je de fout (dia als film ontwikkelen) opzettelijk creëerde, diende je bij het afdrukken op kleur te corrigeren. Wat felle kleuren met een hoog contrast oplevert en uitgebeten wit partijen. 


Deze foto heb ik genomen in Parijs in 1994 tijdens de modeshow 'Always on Camera' van Vivienne Westwood waar ik op dat moment voor werkte. Een typische "dia C41" foto. 


Maar het digitale fotografie tijdperk deed zijn intrede. Digitaal was het effect wat ik bereikte met mijn handschrift met een druk op de knop te realiseren. 

De combinatie van het feit dat ik al mijn fotoapparatuur kwijt was en dat het digitale tijdperk mijn handschrift om zeep had geholpen heeft er toe geleid dat ik destijds ben gestopt met fotograferen. De eerste digitale camera's waren nog van te lage kwaliteit en ik had geen zin meer om met film te gaan werken. De gedachte was, ik wacht wel tot de digitale camera van voldoende kwaliteit is geworden. 

Een nieuwe start

In de periode 1994 en nu 2020 heb ik diverse digitale camera's gehad en heb ik voornamelijk sport gefotografeerd, honkbal, voetbal, skateboarden, snowboarden en breakdance. Maar zonder serieuze ambities. 

Mijn eerste digitale camera was de Sony DSC-F505.

Joris Cobussen maakt een ollie van een schans over een palet. Foto gemaakt in 2005 met de Sony DSC-F505

Na de sony kwam er een Canon EOS waarna ik alleen nog maar met Nikon heb gefotografeerd. Mijn eerste Nikon was de D90. Daarna volgde de D5200 en de D7000. 


2020 is voor mij het jaar van een nieuwe start met fotografie

Al heb ik vanaf de start digitale camera's gehad. Echt veel had ik mij er niet in verdiept. Pas de afgelopen twee jaar ben ik mij gaan inlezen in de materie. Met name over de verschillen in chip groottes en de consequenties daar van. Begin dit jaar kon ik goed alle type camera's plaatsen en was het voor mij duidelijk dat de Nikon Z6 mijn camera ging worden. Ook al waren de recensies in de eerste instantie niet al te best. De camera heeft een aantal firmware updates gehad en werd daarbij naar mijn mening de beste camera op de markt voor dat moment. In januari 2020 heb ik mijn eerste mirrorless full-frame camera Nikon Z6 aangeschaft. 


_____________________________________________________________________________

Photography as a leitmotiv through my life


My first camera 


1980, at the attic of my parental house, my older brother build a photography dark room. When he left to live on his own, he left the dark room for me to use. That way i got in to photography at eleven years old. Owning a dark room made me wanting to have a camera as well. I went on my own to 'Foto Hofma' in Apeldoorn and bought a 'Praktica LTL mirror camera. The lady behind the counter said to her boss "you can't do that". I did not understand what she ment. At home my brother discovered that they sold me a camera with a blocked shutter. I paid fifty Dutch guilders for the camera. My brother and i went back to the shop and they got me trade the LTL for an older Practica L model. 

Looking at light

The Praktica L did not have a build in light meter. My brother thought me that in daylight i could work with a 1/125th shutter speed and 5.6 aperture. From that starting point i started to look at light. A bit darker ment one stop slower shutter speed or one stop larger lens opening. Buying a first camera lacking a light meter turned out a good thing afterwards. This is how i learned to look at light.

Teleac course photography and film 1980 (dutch television)

Writing this article i discovered that the first photography television course i studied in 1980 is now available on youtube. Hilarious to watch now, but for an eleven your old's first photography course it was the best learning experience. I can still see every page of the lesson book in my mind. I found the cover on Google images :-). 
Click on the image to see the youtube video. 


To save money i bought film per meter and i wrapped them myself in film rolls of 35 images per roll. Then i developed them my self. I could spend hours and hours in de dark room. Like 'normal' boys would stare at a model train shop window, i could stare for ages at the 'Ilford wall' in the photo store 'Dubach' in Apeldoorn. Those people must have thought 'what the heck is this young fellow doing at all that expensive stuff'. The first half automatic camera

My second camera became the Canon AE1. The first camera capable of setting the aperture automatically, based on the shutter speed you could set manually. There was no auto-focus yet. Then i bought the Canon A1. That was the first mirror camera that could set the shutter speed and aperture both fully automatically. Both the Canon AE1 and the A1 where the first camera with a microprocessor build in. Photographing people

The first years my photography subjects where: Baseball, portraits, skateboarding, snowboarding and fashion. Mostly people. 
Friends portrayed in 1987. 

Last analog work

Until about my 23st i have taken analog pictures and developed the photo's my self. Most of them black and white. At the end of this period i have printed some color photo's. That was quite a lot of work.  Sometimes printing a photo in the desired color configuration took me seven hours. In 1994 i graduated as a fashion designer at the school of fine arts. Off-course i did my own fashion photography. As i did for my graduation collection. That was about my last analog photography.


The photo above shows clothes i designed for my graduation collection at the School of Fine Arts in 1994. The photo was taken at the 'Trafalgar Square' in London and is one of the last photo's i have taken analog and developed myself. 

The End

Manfred Langer, owner of a famous (gay / drag queen) dance club called 'Club IT' in Amsterdam asked me to take photo's at his party after the film premiére of the movie 'Pricilla Queen of the Dessert'. First we where guests at he premiére at 'Tuschinski' film theatre in Amsterdam after which we should go to the party at 'The IT'. Because we where going to enter the theatre over the red carpet as guests, i left my camera gear in the trunk of the car. Which was not very clever because when i came back from the premiére to collect my camera gear, the car was robbed. Just graduated i had no camera gear left. 

In the same period i witnessed a friend and photographer 'Maurice Scheltens' editing a photo on one of the first Photoshop versions. I knew that Inez van Lamsweerde was already making career editing photo's on the very first photo editing computer called the 'Paint Box'. When i saw Maurice changing the colors of a photo simply by dragging one slider on the computer, i was shocked. That few seconds he needed to edit the colors, took me seven hours in the dark room!

In the analog years i developed my own handwriting making use of the limitations of negative film and positive film. I took the photo's using positive film and developed them as negative film. This was a popular method called 'positive film C41'. Because i used the wrong kind of film, developed as negative, i had to correct the deliberately mistaken developed film resulting in very bright, high contrast colors with bright whites. 

This photo is taken by me in Paris in 1994 at the Vivienne Westwood show 'Always on Camera'. A typical 'positive film C41' photo. 

The digital age made it's entrance. The handwriting i developed over the years was possible to create in Photoshop in just two seconds. 
The combination of the fact that i lost all my photography gear and the beginning of the digital era totally ruined my motivation which led to the fact i quit photography.

The first digital camera's where too low quality yet to fully replace analog photography. My thoughts where, i 'll wait until the digital camera is of enough quality standard it can replace the quality of analog photography. 

A new start

Between 1994 and now 2020 i owned several digital camera's. I continued taking photo's only i did not take photography very serious. I took photo's of sports like Baseball, soccer, skateboarding, snowboarding and breakdance. 

My first digital camera was the Sony DSC-F505.

Joris Cobussen jumps from a ram over a palet. Photo was taken in 2005 using the Sony DSC-F505. 

After the Sony i got the Canon EOS, after which i had Nikon gear only. My first Nikon was the D90, following by the D5200 and the D7000. 


2020 is the year of a new start for my photography

Although i owned several digital camera's. I hadn't really looking in to it. Only the past two years i have been reading a lot about the new developments in sensor chips and the differences of sensor types. At the beginning of this year i really started to understand the differences and all ins and outs about the new age of full frame mirrorless digital photography. I knew that the Nikon Z6 would become my first new digital camera in years. Although the reviews where not to good at the beginning of the launch of the Z6. After two firmware updates, all downsides where fixed and in my opinion at that time, the Z6 was the best mirrorless camera on the market. That's why i bought the Z6 in January this year. 


Comments